Uznesenie Akademického senátu FMFI UK ku štrajku IVU

Akademický senát FMFI UK na mimoriadnom zasadnutí 15.2.2016 schválil nasledovné uznesenie na podporu štrajku ISU a IVU.


15. 02. 2016 18.00 hod.
Od: Sebastián Ševčík

Akademický senát FMFI UK sa stotožňuje s vyhlásením predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 3.2.2016, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle UK.

Akademický senát FMFI UK považuje aktivity Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK za prejav snahy riešiť dlhotrvajúce problémy vo financovaní a riadení procesu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike.

Akademický senát FMFI UK vyjadruje podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktoré považuje za opodstatnené. Problémy materských, základných a stredných škôl sa bytostne týkajú aj vysokých škôl, pretože úspešnosť študentov vysokých škôl zvlášť závisí od kvalitného stredoškolského vzdelania. Rezort školstva Slovenskej republiky dlhodobo zápasí so zlou finančnou situáciou, a preto AS FMFI UK vyzýva vládu SR, aby sa začala vážne zaoberať požiadavkami ISU.

Akademický senát FMFI UK si ctí ústavné práva a neodopiera vysokoškolským učiteľom, vedeckým a odborným pracovníkom FMFI UK právo zapojiť sa do štrajku, ktorý vyhlásila Iniciatíva vysokoškolských učiteľov. Akademický senát FMFI UK vyzýva všetkých zamestnancov a študentov fakulty k tolerantnosti k rôznym názorom na štrajk a k zodpovednému prístupu pri rozhodovaní o účasti na štrajku.