FINAMIS ocenil prácu na Študentskej vedeckej konferencii FMFI UK

Dňa 20. apríla 2016 sa v priestoroch Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave uskutočnilo školské kolo súťaže Študentská vedecká konferencia 2016 (ŠVK). Na záverečnom vyhodnotení študent Matej Malý, v kategórii svojej práce, si okrem ocenenia laureát súťaže prevzal aj špeciálnu Cenu spoločnosti FINAMIS.


20. 04. 2016 17.08 hod.
Od: Gabriel Gulyáš

Už tradične venuje FINAMIS s.r.o. cenu práci v kategórii Finančná a aplikovaná matematika. Na návrh odbornej komisie ju tento rok získal Matej Malý, študent 1. ročníka magisterského štúdia, za prácu s názvom Roystonove testy normality. Školiteľom práce bol Mgr. Ján Somorčík, PhD. Na základe dosiahnutého výsledku v školskom kole ŠVK postupuje ocenený študent do česko–slovenskej súťaže Študentská Vedecká Odborná Činnosť (ŠVOČ), ktorá sa tento rok koná v Brne.

Pravidelne udelená cena za vybranú prácu v súťaži ŠVK / ŠVOČ je jednou z aktivít, pri ktorej Finamis s.r.o. spolupracuje s FMFI UK. V rámci partnerstva využívajú študenti finančnej matematiky na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI tiež softvérový produkt AMS-WEB©, ktorý študenti pri odbornom vzdelávaní využívajú na analýzu finančných dát.

Celý program ŠVK 2016: http://compbio.fmph.uniba.sk/svk2016/program.php

FINAMIS s.r.o. je slovenská softvérová spoločnosť so stabilnou základňou klientov v regióne CEE, s produktovým zameraním pre poskytovateľov investičných bankových služieb.