APVV - bilatelárne výzvy

Slovensko - Čína, Slovensko - Poľsko, Slovensko - Srbsko, Slovensko - Ukrajina, Slovensko - Taiwan


07. 05. 2021 11.53 hod.
Od: Martina Sandanusová

APVV vyhlásilo nasledovné bilaterálne výzvy: 

Slovensko - Čína 2021
Vyhlásená: 19.4.2021
Termín uzavretia: 21.6.2021
Viac informácií na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2021.html

 

Slovensko - Poľsko 2021
Vyhlásená: 19.4.2021
Termín uzavretia: 21.6.2021
Viac informácií na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2021.html

 

Slovensko - Srbsko 2021
Vyhlásená: 19.4.2021
Termín uzavretia: 21.6.2021
Viac informácií na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2021.html

 

Slovensko - Ukrajina 2021
Vyhlásená: 19.4.2021
Termín uzavretia: 21.6.2021
Viac informácií na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-ukrajina-2021.html

 

Slovensko - Taiwan 2021
Vyhlásená: 1.4.2021
Termín uzavretia: 2.6.2021
Viac informácií na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2021.html