Akademický beh - novembrová súťaž

termín: 8.11. - 28.11.2021


01. 11. 2021 13.42 hod.
Od: Martin Dovičák

Katedra telesnej výchovy a športu FMFI UK pripravila pre zamestnancov, študentov a aboslventov FMFI UK športovú súťaž - Akademický beh, ktorá bude prebiehať prostredníctvom aplikácie STRAVA. 

Bližšie informácie nájdete na stránkach KTVŠ