Matfyzáci na finále súťaže ACM v programovaní

Družstvo FMFI UK obsadilo 51. miesto na finále 40. ročníka súťaže ACM v programovaní vysokoškolákov (ACM ICPC), ktoré sa konalo 15.-20.5.2016 v Phukete v Thajsku. Michal Anderle, Eduard Batmendijn a Ján Hozza (tréner Michal Forišek) postúpili do finále spomedzi 40266 študentov z 2736 univerzít v 102 krajinách a vo finále súťažili v konkurencii 128 trojčlenných tímov.


20. 05. 2016 22.48 hod.
Od: Michal Winczer

ACM ICPC je najväčšou a najprestížnejšou súťažou organizovanou vysokými školami a pre vysoké školy v  programovaní na svete.  FMFI UK sa súťaže ACM zúčastňuje nepretržite od roku 1992, do finále súťaže sa nám podarilo postúpiť 10 krát. Za 5 hodín naše družstvo dokázalo vyriešiť 5 úloh. Víťazmi tohtoročného finále sa stal tím St. Petersburg State University, za nami v umiestnení skončili napríklad tímy Univerzity Karlovej v Prahe, ETH Zurich, či Carnegie Mellon University.

K peknému umiestneniu blahoželáme.

Ďalšie informácie: https://icpc.baylor.edu/welcome.icpc