Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (projekt MZ SR)

Cieľom projektu je hľadať potenciálne súvislosti medzi kvalitou spánku a kognitívnym správaním počas dňa v prípade pacientov po cievnej mozgovej príhode. Súčasne porovnáme vybraté kognitívne funkcie pacientov a zdravých participantov s cieľom zistiť prípadne rozdiely, ktoré môžu súvisieť v poškodenou oblasťou mozgu u pacientov.


22. 06. 2016 14.54 hod.
Od: Igor Farkaš

Hlavný riešiteľ: Ústav merania SAV - Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Spoluriešiteľské organizácie: FMFI UK a Lekárska fakulta UK
Riešitelia za FMFI UK: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.RNDr. Barbora Cimrová, PhD.doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Financovanie projektu: Ministerstvo zdravotníctva SR, MZ SR-2012/56-SAV-6
Doba riešenia projektu: 2012-2017

Ciele projektu:  

  1. Uskutočniť sériu experimentov monitorujúcich kvalitu spánku a denné neurokognitívne správanie pacientov po cievnej mozgovej príhode.
  2. Použiť a adaptovať nový pravdepodobnostný model na kontinuálne monitorovanie spánkového procesu.
  3. Klinicky vyhodnotiť denné neurokognitívne testy, dotazníky kvality spánku a pozorovania spánkového procesu.
  4. Nájsť objektívne komponenty v spánkovej architektúre, ktoré sú korelované s mierami vyjadrujúcimi denné správanie.