Študenti zorganizovali Fyzikálny náboj

Študenti FMFI UK z občianskeho združenia Trojsten zorganizovali v piatok 4.11.2016 adrenalínovú tímovú súťaž. Tú sa za posledných 19 rokov podarilo rozšíriť z priestorov posluchární na FMFI UK do ďalších 3 krajín strednej Európy. Fyzikálneho Náboja sa zúčastnilo 400 stredoškolákov a zasúťažiť si prišlo aj niekoľko špeciálnych tímov - doktorandi a odborní asistenti z FMFI UK a pracovníci zo SAV.


10. 11. 2016 14.44 hod.
Od: Matej Badin

V poradí už 19. ročník stredoškolskej súťaže Náboj privítal v piatok v Bratislave 400 študentov v 80 tímoch, ktorých úlohou bola dvojhodinového časového limitu vyriešiť čo najviac úloh zaujímavých úloh z fyziky. Na úspešné vyriešenie im nestačilo aplikovať namemorované vzorce, ale naopak, potrebná bola aj ich kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schopnosti podporujúce ich analytické myslenie. 

Stredoškoláci súťažili medzi sebou v dvoch kategóriách juniorskej (prvý a druhý ročník stredných škôl) a seniorskej (tretí a štvrtý ročník stredných škôl). Najlepších päť tímov v každej kategórii bolo odmenených vecnými cenami, ktoré do súťaže okrem sponzorov Trojstenu venovali aj výrobcovia spoločenských hier Albi a Mindok, či kníhkupectvo Martinus. Stredoškoláci zo Slovenska zároveň súperili o medzinárodné prvenstvo s ich rovesníkmi z Maďarska, Českej republiky a Poľsko. Celkovo sa tak do Fyzikálneho Náboja zapojilo vyše 650 stredoškolákov zo štyroch krajín. 

Víťazmi oboch kategórii na Slovensku sa stali tímy z Gymnázia Jura Hronca. Tie zároveň zvíťazili aj nad rovesníkmi z Česka, Maďarska a Poľska a stali sa tak medzinárodnými víťazmi súťaže. Na fotke z oceňovania jú štyria z piatich členov víťazného tímu: zľava, Filip Čermák, Peter Ralbovský, Martin Marek, Juraj Halabrin, členom tímu bol aj Matúš Drgoň.

Svoje sily si so stredoškolákmi prišli porovnať aj dva zaujímavé tímy, doktorandi a odborní asistenti z FMFI UK, medzi ktorými nechýbali organizátori prvých ročníkov súťaže Náboj a vedeckí pracovníci zo SAV, bývalí organizátori z Fyzikálneho korešpondenčného seminára. Na rozdiel od minulého roku sa tento raz podarilo vyhrať doktorandom z FMFI UK nad najlepšími stredoškolskými tímami, čo sa im v minulosti nepodarilo. Zaujímavosťou je aj fakt, že pracovníkom zo SAV sa počas celého časového limitu nepodarila vyriešiť jedna z prvých úloh, s ktorou nemali problém ani tí najmladší stredoškoláci ;). 

Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj dekan FMFI UK  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc, ktorý prejavil svoj obdiv, nad tým koľko nadšených mladých ľudí sa venuje fyzike. Súčasťou programu bol aj sprievodný program pre pedagogický sprievod stredoškolákov. 

Občianske združenie Trojsten bolo založené v roku 1994, tradícia korešpondenčných seminárov na Slovensku však siaha až do 80-tych rokov. Okrem súťaže Náboj, ktorá sa koná trikrát ročne, a korešpondenčných seminárov, pravidelne pripravuje aj týždňové sústredenia pre najlepších riešiteľov, Letný tábor Trojstenu a tímové súťaže v počítaní kreatívnych príkladov či sériu zážitkovo-populárnych prednášok pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. Podrobnejšie informácie o aktivitách nájdete na trojsten.sk