Prezident SR vymenoval nového profesora FMFI UK

9. novembra 2016 prezident SR Andrej Kiska odovzdal menovacie dekréty 20 novým profesorom, medzi nimi aj Miroslavovi Grajcarovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.


10. 11. 2016 10.49 hod.
Od: Tomáš Vinař

Prof. Grajcar je svetovo uznávaným odborníkom v oblasti fyziky qubitov a kvantových detektorov. Jeho práca je zameraná na experimentálny výskum slabej supravodivosti, makroskopických kvantových efektov a na kvantové spracovanie informácie. Prof. Grajcar pôsobí na FMFI UK od roku 1994. Doteraz publikoval vyše 100 článkov registrovaných vo Web of Science s viac ako 1700 ohlasmi.