iBobor 2016

Pracovníci Katedry základov a vyučovania informatiky sa podielali na úspešnej organizácii 10. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor na Slovensku.


20. 12. 2016 13.48 hod.
Od: Ivan Kalaš

V dňoch 7. – 15. novembra 2016 prebehol na Slovensku jubilejný desiaty ročník súťaže Informatický bobor, skrátene iBobor. Zúčastnilo sa jej spolu 62 981 súťažiacich z 921 škôl v piatich kategóriách. Patríme tým ku skupine asi 50 európskych aj mimoeurópskych krajín, ktoré organizujú resp. plánujú organizovať národné verzie informatickej súťaže Bebras (Bobor po litovsky), ktorú na Slovensku nazývame iBobor. V roku 2015 sa súťaže zúčastnilo 1,3 milióna žiakov v 38 krajinách.

Súťaž organizuje Asociácia projektu Infovek spolu s Katedrou základov a vyučovania informatiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou partnerov Soitron a Addup. Súťaž dlhodobo plní svoje ciele a očakávania a prispieva k celonárodnému rozvoju informatiky a informatizácie pre žiakov slovenských základných a stredných škôl. 

Záverečná správa o probiehu súťaže iBobor - ročník 2016/2017