Prof. Ján Čižmár ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda

Veľkú medailu sv. Gorazda prevzal prof. Ján Čižmár za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky


01. 04. 2019 10.10 hod.
Od: Andrej Ferko

Slávnostné podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov 2019. Veľkú medailu sv. Gorazda, najvyššie školské vyznamenanie, udeľuje pani ministerka za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky. 

„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla Martina Lubyová. 

Veľkú medailu sv. Gorazda prevzal aj prof. Ján Čižmár za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky. 

Pán profesor Ján Čižmár, autor monumentálnych Dejín matematiky, v súčasnosti pripravuje ďalší významný projekt, preklad Euklidových Základov do slovenčiny. 

Srdečne gratulujeme!