Matematický náboj - poďakovanie

Poďakovanie študentom Matfyzu za ich pomoc pri organizácii súťaže Matematický náboj.


26. 03. 2019 08.19 hod.
Od: webmaster

V piatok 22.3.2019 prebehla po celej Európe súťaž Matematický Náboj. V Bratislave takto malo možnosť zasúťažiť si a nazbierať super zážitky asi tisícka stredoškolákov. Podujatie takéhoto obrovského rozsahu by nebolo možné bez odhodlania a dobrovoľníckej pomoci množstva ľudí, medzi ktorými bolo okrem členov združenia Trojsten aj mnoho iných študentov z Matfyzu, ktorí chceli zažiť skúsenosť s organizovaním podujatí a získať dobrý pocit z toho, že sa môžu podieľať na takejto veci. Týmto by sme sa chceli všetkým, ktorí čo i len máličko pomohli s organizovaním a prípravou súťaže poďakovať, a tiež by sme chceli vysloviť želanie, že množstvo študentov Matfyzu, ktorí sa budú v budúcnosti zapájať do aktivít Trojstenu bude neustále narastať :)

Fotky zo súťaže si môžete pozrieť na odkaze https://photos.app.goo.gl/JP3ZxtTmz2qrLbYU8 (Google photos) a výsledky a iné informácie na stránke math.naboj.org.

Za Náboj tím a Trojsten

Simon Mičky