Študentská konferencia UNICA

pre študentov magisterského a doktorandského štúdia sa uskutoční v dňoch 18.-21.7.2021. Lehota na prihlasovanie je do 17.3.2021


22. 02. 2021 13.34 hod.
Od: Patrik Kmetek

Výzva na prihlasovenie je určená študentom magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v čase konania konferencie), ktorí by mali záujem na konferencii za UK aktívne participovať.

Univerzita Komenského v Bratislave má na tejto konferencii reprezentovať 10 členný študentský tím zostavený zo študentov UK čo najvariabilnejšieho typu fakúlt.

Konferenciu organizuje UNICA Network a koná v dňoch 18.-21.7.2021. Konferencia bude na základe rozhodnutia organizátorov prebiehať online formou (povôdne sa mala konať na UNIVERSIDADAE NOVA DE LISBOA).

Administrátorom za Univerzitu Komenského je Mgr. Ivana Dzúriková, administrátor OMV RUK, kontakt: unica.transformuniba.sk

Na webovej stránke UK sú k dispozícii všetky potrebné informácie k prihláseniu sa do výberového konania ako aj všetky potrebné, aktuálne dostupné informácie.

Úlohy členov reprezentácie: 

 • absolvovanie programu prípravy a výberu v rámci zvolených tém pred konferenciou
 • reprezentácia Univerzity Komenského v Bratislave na konferencii
 • aktívna účasť v diskusných fórach konferencie a v práci na jej výstupoch
 • prezentácia výstupov konferencie na domácej univerzite po konferencii

Prihláška: elektronická prihláška 

Súčasti prihlášky: 

 • motivačný list v angličtine (v rozsahu A5), v ktorom vysvetli, ktoré tri zvolené témy konferencie Ťa najviac oslovili a ich preferenciu zdôvodni
 • krátke video na web-kamere, digitálnom fotoaparáte, či telefóne v ktorom do 3 minút vlastnými slovami a v angličtine objasni prečo Ťa ponuka oslovila a ako chceš prispieť  účasťou v reprezentácii UK na konferencii 

Podmienky účasti: 

 • štatút študenta UK v dennej forme magister/doktorand (v čase konania konferencie, t.j. posledné štátne skúšky v letnom termíne)
 • v čase konferencie schopnosť vecne a kreatívne diskutovať na zvolené témy
 • komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie
 • výborná znalosť anglického jazyka

Kritériá výberu: 

 • zastúpenosť fakúlt UK
 • pokrytie všetkých sub-tém
 • úroveň komunikácie v anglickom jazyku
 • skúsenosti s medzinárodnými podujatiami a multikultúrnym prostredím
 • rečnícke schopnosti, účasť v debatných krúžkoch