VEGA 2019

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019


26. 03. 2018 15.12 hod.
Od: Martina Sandanusová

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. 

Žiadateľ o dotáciu na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia od roku 2019 môže podať svoju žiadosť do 27. 4. 2018 do 14.00 hod. prostredníctvom on-line systému e-VEGA na serveri MŠVVaŠ SR https://evega.minedu.sk/e-vega

Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 

Viac na: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2019/