Dunajský fond - 3. grantová výzva

Termín na podávanie žiadostí: 23.4.2018


28. 03. 2018 10.44 hod.
Od: Jozef Masarik

Stredoeurópska nadácia vyhlasuje tretiu grantovú výzvu v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond, ktorá je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov pozdĺž celého slovenského toku Dunaja a tiež Malého Dunaja.

Uchádzať sa o podporu je možné do 23. apríla 2018 zaslaním vyplneného formulára.

Podrobné podmienky grantovej výzvy a formulár žiadosti je možné nájsť na webovej stránke Dunajského fondu: www.dunajskyfond.sk/3-grantova-vyzva-marec-2018