APVV - VV 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017


04. 10. 2017 11.51 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia výzvy je 3.10.2017, dátum ukončenia výzvy je 4.12.2017

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti VV-E- čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej / spoluriešiteľskej organizácie v lehote najneskôr do 4. decembra 2017. 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2018. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov. 

Viac informácií na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2017.html