Vydávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia

Prevzatie diplomov bude možné v termíne po 11.10.2021 po predchádzajúcej dohode.


23. 09. 2021 11.00 hod.
Od: Helena Patríková

V súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme absolventom doktorandského štúdia, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

Žiadame všetkých absolventov štúdia o rešpektovanie nasledovných pokynov:

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú od 1. 9. 2020 na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK (OVČDŠ RUK) v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia pre absolventov, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia.

Doklady o ukončení štúdia si môžete osobne prevziať na OVČDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. d. 117.

Absolventi, ktorí obhájili dizertačné práce (DP) v termíne od júna - do augusta 2021 si môžu prevziať diplomy po 11.10.2021.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte vopred zamestnankyne OVČDŠ RUK, mailom, prípadne telefonicky.

Kontakt na OVČDŠ RUK:
Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083
Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081