Vstup do atmosféry a rozpad nosnej rakety nad Havajskými ostrovmi

Systém AMOS, vytvorený na AGO FMFI UK, na observatóriách Haleakalā a Maunakea na Havaji zachytil unikátny nebeský jav - rozpad čínskej nosnej rakety.


27. 10. 2020 15.59 hod.
Od: Juraj Tóth

V noci 25. októbra o 08:01:37 UTC (24. októbra o 22:01 miestneho havajského času) bol systémami AMOS na observatóriách Haleakalā and Maunakea na Havaji zachytený unikátny nebeský úkaz. Neaktívna nosná raketa CZ-3B R/B (2008-055B), ktorá bola použitá v roku 2008 pri štarte misie VENESAT-1, bola pozorovaná pri vstupe do atmosféry (jav nazývaný v angličtine ako “re-entry”), kde sa postupne rozpadla na svietiace fragmenty prechádzajúce celou nočnou oblohou. Úkaz bol pozorovaný dvoma celooblohovými video systémami a jednou spektrálnou kamerou AMOS, ktoré zachytili trajektóriu a slabé emisné spektrum rôznych častí rakety horiacej v zemskej atmosfére. VENESAT-1 bol prvým venezuelským komunikačným satelitom. Satelit bol vypustený zo základne Xichang v Číne na geosynchrónnu dráhu a pracoval do marca 2020. 

Svetelné úkazy, ktoré vznikajú pri vstupe umelých objektov do atmosféry Zeme, pripomínajú jasné meteory na nočnej oblohe a za priaznivých podmienok môžu byť zachytené citlivými systémami AMOS, ktoré sú na diaľku riadené astronómami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave. Vstup vyradených satelitov a použitých raketových stupňov do atmosféry zeme je pomerne častý úkaz, nastáva priemerne tri až štyrikrát za mesiac. Udeje sa tak prevažne nad Tichým oceánom, kde je zároveň najmenšia hustota osídlenia. Pozorovania systémov AMOS sú zamerané na detekciu a analýzu meteorov a bolidov s cieľom štúdia štruktúry a vlastností malých telies slnečnej sústavy. Inštalácia systémov AMOS na Havajských ostrovoch bola možná vďaka spolupráci s pracoviskom  Institute for Astronomy, University of Hawaii v Manoa, a s SAO Submillimeter Array.

Krátke video


Kontakt:
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu a výskum FMFI
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
Email: juraj.toth@fmph.uniba.sk