Traja vedci z FMFI vo finále ESET Science Award

Do finále ocenenia ESET Science Award 2020 sa prebojovali traja vedci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. ESET Science Award už druhý rok oceňuje výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov na Slovensku.


18. 09. 2020 11.23 hod.
Od: Tomáš Vinař

Vo finále v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa ocitol Michal Fečkan z Katedry matematickej analýzy a numerickej matetiky, ktorý sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. V tej istej kategórii je medzi finalistami aj Fedor Šimkovic z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, ktorý skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín. V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg je vo finálovej pätici František Kundracik z Katedry experimentálnej fyziky.

„Finalisti sú vedcami či pedagógmi, ktorých odborný aj životný profil sú potrebným dôkazom, že na Slovensku aj napriek zložitej situácii stále pôsobia špičkové osobnosti,“ vysvetľuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award. Medzinárodnú komisiu, ktorá rozhodne o laureátoch dvoch vedeckých kategórií aj tento rok tvoria uznávaní vedci a predsedá jej významný držiteľ Nobelovej ceny. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít, ktorí hodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Laureátov ocenení spozná verejnosť v stredu 14. októbra 2020 prostredníctvom slávnostného on-line podujatia.

Viac informácií: https://www.esetscienceaward.sk/