Študentské granty Living Planet Symposium 2022

pre európskych študentov zapísaných na vysokoškolských inštitúciách a programoch EÚ (magisterské, doktorandské, postdoktorandské)


04. 05. 2022 15.59 hod.
Od: Iveta Gašparová

Európska komisia ponúka študentské granty LPS22 pre európskych študentov zapísaných na vysokoškolských inštitúciách a programoch EÚ (magisterské, doktorandské, postdoktorandské), ktorí majú záujem zúčastniť sa na Living Planet Symposium 2022.

Podujatie Living Planet Symposium organizuje v dňoch 23. - 27. mája 2022 v Bonne v Nemecku Európska vesmírna agentúra (ESA). Podujatie sa zameriava na to, ako pozorovanie Zeme prispieva k vede a spoločnosti a ako prevratné technológie a aktéri menia tradičné prostredie pozorovania Zeme, čo zároveň vytvára nové príležitosti pre interakciu verejného a súkromného sektora.

O študentské granty sa môžu uchádzať študenti, ktorí:

  • sú v čase podania žiadosti zapísaní ako denní študenti magisterského alebo doktorandského štúdia alebo výskumní pracovníci v rámci postdoktorandského štúdia v jednom z členských štátov EÚ,
  • preukážu, že ich univerzitný výskum, štúdium, diplomová práca alebo projektová práca priamo súvisí s jednou alebo viacerými témami sympózia.

Termín na podanie prihlášky: 13. máj 2022

Deadline na registráciu na sympózium: 9. máj 2022.

Bližšie informácie nájdete na stránkach grantov a podujatia:
Študentské granty LPS2022
Living Planet Symposium 2022