Snaha a úspechy vedcov z FMFI UK nezostali nepovšimnuté

Výborný výkon vedcov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského bol uznaný aj v Šanghajskom rebríčku.


25. 08. 2020 12.33 hod.
Od: Anna Komová

Rebríček akademického hodnotenia univerzít celého sveta – Academic Ranking of World Universities – ktorého predmetom je vedecká a výskumná úroveň inštitúcií, sa zameriava na hodnotenie dôležitých kritérií, ktoré posúvajú úroveň a kvalitu jednotlivých inštitúcií k významným cieľom.

Päť ukazovateľov hodnotenia Šanghajského rebríčka: 

  • absolventi inštitúcií, ktorí dosiahli Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu
  • zamestnanci inštitúcií, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu
  • počet najviac citovaných výskumníkov
  • počet publikácií vo vedeckých časopisoch
  • počet publikácií indexovaných v Social Science Citation index alebo v Social Citation index –Expanded
  • skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov

V rámci sveta existuje niekoľko desiatok tisíc univerzít a Univerzita Komenského patrí medzi 700 najlepších svetových univerzít a to aj vďaka významným výkonom vedcov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Umiestnenie v kategórii fyzika na 201 – 300 mieste , matematika 401 – 500 miesto a kategória energetika tiež 401 – 500 miesto. Týmto sa  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského zaradila medzi významné fakulty nielen na Slovensku ale na celom svete.