Seminár ODI - Adam Jakubička (16.5.2022)

v pondelok 16.5.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I 32


12. 05. 2022 14.58 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Adam Jakubička

Názov prednášky: Vývoj presvedčení budúcich učiteľov Matematiky

Termín: 16.5.2022, 14:00 hod., I 32


Abstrakt:
Robím rozhovory s bakalármi učiteľstva matematiky - s každým jeden hodinový na konci každého semestra a pôvodne som chcel zisťovať ako sa u nich vyvíjajú presvedčenia resp. predstavy o tom čo matematika je a ako ju dobre vyučovať a chcel som zistiť, ako na tieto presvedčenia vplýva samotné štúdium. Počas tohoto výskumu som videl, že dáta viac ukazujú taký širší príbeh ich štúdia a jeho prežívania, čiže síce odklon od matematiky, ale zato dosť hlboký vhľad do troch prežívaní štúdia. Výsledky potom budú slúžiť na to, aby kompetentní mohli štúdium upraviť tak aby lepšie plnilo svoje ciele. Pred tým samozrejme bude treba poriešiť zovšeobecniteľnosť výsledkov.