Nadácia Tatra banky - grantová výzva

Grantový program Digital Pre vysokoškolákov


04. 05. 2022 16.23 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín otvorenia: 2. mája 2022 (pondelok)

Termín odovzdania projektov: 30. júna 2022 (štvrtok)

Celková suma grantu: 25 000 EUR

„Nadácie Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách v tomto odbore štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe, kde výskum predstavuje nosný pilier kvalitného vzdelávania. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu.“

Cieľ programu: Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Podporíme priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

https://www.nadaciatatrabanky.sk/otvarame-grantovy-program-digital-pre-vysokoskolakov/