Matfyzáčik - denný klub

pre deti zamestnancov FMFI UK v dňoch 13.-17.7.2020 v priestoroch fakulty


19. 06. 2020 09.00 hod.
Od: Soňa Gažáková

FMFI UK aj tento rok organizuje v priestoroch fakulty denný klub detí  

Základné informácie:  

  • Ráno sa budeme stretávať medzi 8:30 a 8:50 pri vrátnici vo vestibule matematiky. V prípade meškania nás prosím informujte. 
  • Na obed Vám deti odovzdáme približne o 11:30 (v závislosti od programu). Táto výmena by mala byť tiež vo vestibule matematiky. Na obed sme vyčlenili 1 hodinu, t.j. 60 min. 
  • Preberanie detí na poobedňajší program bude prebiehať znova vo vestibule matematiky. Záverečný program dňa by mal končiť medzi 14:00 a 15:00.
  • Prosíme Vás, aby ste svojmu dieťaťu zabezpečili na každý deň fľašu s tekutinou (kvôli dodržiavaniu pitného režimu) a malú desiatu. 
  • Program stále tvoríme, ale nudiť sa nebudeme ... ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

 Prihlášky: 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

Soňa Gažáková
mail: taborfmph.uniba.sk
tel.: 0907 149 365
miestnosť: F1 116
klapka: 774

Lýdia Hindická
mail: taborfmph.uniba.sk
miestnosť: F2 4
klapka: 320