Letná unvierziáda 2020

Študenti a študentky FMFI UK boli členmi úspešných tímov volejbalistov UK na Letnej univerziáde 2020, ktorá sa konala v Žiline.


24. 10. 2020 21.22 hod.
Od: Tomáš Kuchár

Aj v súčasnej komplikovanej situácii sa naši študenti  zúčastnili a úspešné reprezentovali na Letnej univerziáde v Žiline. Pod vedením našich kolegov PaedDr. Mikuláša Ortutaya a PaedDr. Danky Mašlejovej sa muži vo volejbale umiestnili na 1. mieste (Jakubčin Daniel, Singer Michal a Jurík Noro). Vo volejbale ženy sa UK umiestnili na 2. mieste (Mačičková Kristína a Fedáková Angelika). Prvé miesto sa nám podarilo obsadiť aj v plážovom volejbale (Mačičková Kristína).

Záverom by sme chceli poďakovať našim študentom, učiteľom ale aj organizátorom v Žiline za organizáciu podujatia.

Viac informácií o súťažiach: https://lusr2020.uniza.sk/


Katedra telesnej výchovy a športu FMFI UK