Intenzívny kurz slovenského jazyka

v dňoch 21.8. až 12.9.2023 v miestnostiach M I a M II


03. 08. 2023 21.12 hod.
Od: Simona Tomášková

Katedra jazykovej prípravy FMFI UK ponúka zahraničných študentom intenzívny kurz slovenského jazyka 

Prednášajúci: Mgr. Aneta Barnes (KJP)

Termín konania: 21. 8. 2023 - 12. 9. 2023 

Miesto konania: posluchárne M I a M II 


Kontakt:
Mgr. Aneta Barnes, Aneta.Barnesfmph.uniba.sk