FMFI UK je najlepšou fakultou

Bratislava 15. júla 2020: Podľa Nature Index je najlepšou fakultou na Slovensku v oblasti prírodných vied Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Fakulta má najlepšie hodnotenie kvantity i kvality publikačnej činnosti v prestížnych vedeckých časopisoch za minulý rok.


Rebríček hodnotil publikačnú činnosť fakúlt za rok 2019. Ide o publikované články v 82 prestížnych vedeckých časopisoch s prírodovedeckým zameraním, ktoré vybrala nezávislá skupina odborníkov. Umiestnenie v rebríčku určuje počet publikácií a spoluautorských podielov autorov z danej inštitúcie. V rámci akademických inštitúcií na Slovensku sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila najvyššie a v hodnotení všetkých inštitúcií na Slovensku je na druhom mieste za Slovenskou akadémiou vied. Prestížny rebríček inštitúcií Nature Index zostavuje vydavateľstvo Springer Nature.

„Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach rebríčkov hodnotenia slovenských fakúlt v oblasti prírodných vied. Teší ma, že sme opäť prvou fakultou na Slovensku v rebríčku Nature Index. Rovnako ma teší aj fakt, že patríme medzi fakulty, ktoré produkujú najlepšie uplatniteľných absolventov,“ hovorí dekan FMFI UK Daniel Ševčovič.

Som hrdý na vedcov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí dlhodobo dokazujú, že sú špičkou nielen v našom priestore. Popri vzdelávaní nasledujúcej generácie profesionálov a vedcov, nepoľavujú ani vo výskumnej oblasti, a to významne prispieva k dobrému menu celej univerzity," dodáva rektor UK Marek Števček.