Cena za transfer technológií na Slovensku 2022

nominácie do 31.8.2022


19. 05. 2022 14.41 hod.
Od: Pavol Matlovič

10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený – prijímame nominácie!

 • súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov
 • súťaží sa v troch kategóriách:
  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií
 • do súťaže je možné nominovať výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1.7.2021 – 30.6.2022
 • nominácie do súťaže môžu nahlasovať:
  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe)
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR)
 • nominácie prijímame do 31. augusta 202
 • nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, a to jeho zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB)

Všetky podrobné informácie k súťaži (štatút, formulár nominácie, termíny, aktuálne informácie, informácie o doterajších víťazoch, ...) nájdete na tomto linku bit.ly/cenazatt