Bratislava bicykluje - októbrová súťaž

termín: 11.10. - 31.10.2021


29. 09. 2021 13.36 hod.
Od: Martin Dovičák

Katedra telesnej výchovy a športu FMFI UK pripravila pre zamestnancov, študentov a aboslventov FMFI UK športovú súťaž - Bratislava bicykluje, ktorá bude prebiehať prostredníctvom aplikácie STRAVA. 

Bližšie informácie nájdete na stránkach KTVŠ