Vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita

V októbrovom čísle časopisu Naša univerzita vám prinášame mnoho zaujímavého čítania.


30. 10. 2015 10.54 hod.
Od: Naša univerzita

K téme komplexnej akreditácie sa vyjadrila prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., a zároveň svoje skúsenosti s akreditáciou priblížili i dve fakulty: Farmaceutická fakulta UK a Filozofická fakulta UK.

O aktuálnych problémoch výskumu na Slovensku sme sa porozprávali s prorektorom UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc.

Bližšie sme sa pozreli na výskumné aktivity dvoch špičkových tímov - "Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia" z Filozofickej fakulty UK a "Organická katalýza a iné metódy" z Prírodovedeckej fakulty UK.

Predstavujeme vám úspešného absolventa Fakulty managementu UK Michala Meška, ktorý je spolumajiteľom a výkonným riaditeľom najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva, avšak sám o sebe tvrdí, že nikdy nebol klasickým "knihomoľom".

Z podujatia k 550. výročiu založenia Academie Istropolitany vám prinášame prednášku historika a zároveň prorektora UK doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., o politickom, sociálnom a kultúrnom kontexte vzniku vysokého školstva v stredovýchodnej Európe v stredoveku.

Príjemné jesenné čítanie vám praje redakcia časopisu Naša univerzita!

Októbrové číslo časopisu Naša univerzita