Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc. (24.11.2015)

v utorok 24.11.2015 o 13:30 hod. v posluchárni C


12. 11. 2015 09.37 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 24. novembra 2015 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,30 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Stanislava Tokára, CSc., pracovníka  Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave na tému:

,, Fyzika top kvarku - k novej fyzike “

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.