Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Pavol Bokes, PhD. (23.11.2015)

v pondelok 23.11.2015 o 14:00 hod. v posluchárni C


12. 11. 2015 09.43 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 23. novembra 2015 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Pavla Bokesa, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Deterministické a stochastické simulácie chemickej a biologickej kinetiky.“

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Modelling gene expression at low copy numbers.“ 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.