Študenti FMFI UK zorganizovali letné školy

Letných škôl matematiky, fyziky a programovania sa zúčastilo viac 300 stredoškolákov z celého Slovenska.


17. 08. 2017 12.19 hod.
Od: webmaster

Študenti FMFI UK z občianskeho združenia Trojsten zorganizovali počas druhej polovice júla a prvej polovice augusta tri letné školy pre 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Počas Letnej školy programovania, Letnej školy matematiky a Letnej školy fyziky sa študenti mali možnosť rozvinúť svoje algoritmické myslenie, naučiť sa nové veci z vysokoškolskej matematiky a fyziky.

Okrem 150-tich prednášok od asi 50 dobrovoľníkov, vysokoškolákov, mali na výber aj z pestrej palety workshopov. O tom ako správne formulovať svoje myšlienky pri riešení korešpondečných súťaží, štatisticky spracovávať experimenty a ako si dať pozor na rôzne úskalia, ako úplne zautomatizovať analýzu experimentov v R, numericky modelovať jednoduché fyzikálne deje mnoho ďalších iných praktických zručností. A nakoniec nechýbal ani bohatý výber rôznorodého voľnočasového programu, od šifrovačiek, lezenia, geocachingu, kúpania sa, spoznávania Bratislavy a okolia, tancovania až po opekačky a sústredkové hry. Účasť na letných školách bola bezplatná. Sme však presvedčení o tom, že čas a investovaná snaha sa zúročia v budúcom profesijnom raste všetkých zúčastnených.