Microsoft AI for Accessibility grantový program

pre ľudí so zdravotným znevýhodnením


25. 11. 2020 07.54 hod.
Od: Martin Homola

Ďovoľujeme si Vás informovať o novom grantovom programe: Microsoft AI for Accessibility program, zameranom na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Uchádzať o grant sa môžu univerzity, neziskové organizácie, startupy a ďalšie organizácie. 

Uzávierka žiadostí AI for Accessibility Grant Application: 15.12.2020, 11:59 hod. 

Prihláška: https://ai4prod.microsoftcrmportals.com/AIAcccessibilityGrantApplication/ 

Do programu sa môžu zapojiť šudenti, doktorandi, výskumné tímy, rozvojové tímy a pod.