Astro workshop 2017

Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedry astronómie, meteorológie a fyziky Zeme, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave organizovalo od 7. do 9. apríla 2017 už 4. ročník Astronomického Workshopu. Podujatie primárne určené pre astronomicky zameraných študentov našej fakulty sa uskutočnilo na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v malebnom prostredí Malých Karpát v blízkosti mesta Modra.


12. 04. 2017 10.08 hod.
Od: Roman Nagy

Workshopu sa aktívne zúčastnilo 6 študentov bakalárskeho stupňa, 9 magisterských študentov a dvaja doktorandi. Workshop pozostával z prezentácií samotných študentov, ako aj z prednášok pozvaných hostí (či už osobne alebo prostredníctvom telemostu), ktorí sa podelili s účastníkmi podujatia o svoje skúsenosti a vedomosti. Počas 4.ročníka ASTRO workshopu si 24 účastníkov vypočulo 19 zaujímavých prednášok nasledovaných podnetnými diskusiami. Úplný zoznam prezentácií a ich abstrakty nájdete na stránke podujatia.