Cena za vedu a techniku 2017 pre prof. Martoňáka a doc. Kundracika

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Podujatie sa konalo 9. novembra 2017 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na Župnom námestí a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.


10. 11. 2017 09.34 hod.
Od: Jozef Masarik

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lúbyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: "Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami, šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí."

Cenu za vedu a techniku 2017  v kategórii Osobnosť vedy a techniky získal náš kolega
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., z  Katedry experimentálnej fyziky,
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch 

V kategórii Popularizátor vedy získal ocenenie náš kolega
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky
za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky u žiakov základných a stredných škôl a u širokej verejnosti a za starostlivosť o  alentovanú mládež.  

Naším kolegom, ako aj ostatným oceneným osobnostiam blahoželám, želá veľa zdravia, šťastiam spokojnosti v rodinnom a osobnom živote a u našich kolegov sa teším na ich ďalšie úspechy a prácu v prospech našej Fakulty.