doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. sa dožíva osemdesiatky

Náš kolega doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc., ktorý – ako sám píše vo svojej spomienkovej knihe Boje za matfyz – žil „život spojený s (jeho) „alma mater“ sa 9.novembra 2017 dožil výzamného jubilea - 80 rokov.


21. 11. 2017 13.23 hod.
Od: Zbyněk Kubáček

Jozef Vencko žil „život spojený s (jeho) „alma mater“ od roku 1955, najskôr ako študent a od roku 1960, teda plných 53 rokov ako pedagóg (s výnimkou povinnej vojenskej prípravy a prechodného pôsobenia v SAV).“ Jozef Vencko je zapísaný v pamätiach mnohých ročníkov „matfyzu“ aj „prifuku“ ako výrazná učiteľská osobnosť, jeho prednáškami z matematickej analýzy – a najmä povestnými skúškami s čakaním na stoličke pred jeho kanceláriou – prešli za tie roky tisíce absolventov. Pre kolegov – najmä tých mladších – zasa výrazný rozprávač historiek a legiend z šera dávnych vekov našej fakulty. S tým súvisí aj jeho celoživotné úsilie o zachovanie spomienky na dve významné osobnosti spojené s našou fakultou – Jura Hronca a Otakara Borůvku. Docent Vencko podstatnou mierou prispel k vzniku študijného odboru manažérska matematika (pôvodne matematika - manažment), ktorý stále patrí k veľmi úspešným projektom našej fakulty. Jubilantovi prajeme najmä veľa zdravia, síl a optimizmu do ďalších rokov.