Nová elektronická prihláška: Študenti študentom

Bratislava, 24.1.2018. Od tohto týždňa sa budúci študenti môžu na FMFI UK prihlásiť aj pomocou novej elektronickej prihlášky, ktorej úlohou je zjednodušiť celý proces a znížiť byrokraciu. Kľúčový podiel na vývoji novej prihlášky majú práve súčasní študenti FMFI UK.


24. 01. 2018 11.07 hod.

“Univerzita Komenského už niekoľko rokov poskytuje elektronickú prihlášku, ktorú si však naši budúci študenti museli vytlačiť a zaslať fyzicky poštou, spolu s najrôznejšími potvrdeniami. Podľa nás je nazývať elektronickou prihláškou niečo, čo si treba vytlačiť a podpísať, v dnešnej dobe nelogické. Aj preto sme si povedali, že chceme našim budúcim študentom priniesť modernejší postup. Zjednodušenie celého procesu znamená, že vo väčšine prípadov nám už budú uchádzači musieť doručiť len maturitné vysvedčenie po tom, čo úspešne zmaturujú, aby sme definitívne mohli potvrdiť ich prijatie alebo neprijatie na štúdium,” hovorí Tomáš Vinař, prodekan pre informačné technológie.  O vývoj novej prihlášky sa postaral pod jeho vedením Študentský vývojový tím FMFI UK (ŠVT), čo je tím študentov, ktorý sa zaoberá vývojom aplikácií zjednodušujúcich život študentom aj zamestnancom fakulty.

“Kľúčovým prvkom takejto aplikácie je komunikácia s informačným systémom Univerzity Komenského AIS2. Tento systém je dodávaný externým dodávateľom, je uzavretý a nie práve používateľsky priateľský,” hovorí ďalej Tomáš Vinař. Študenti z ŠVT pred pár rokmi prišli s nápadom vytvoriť k univerzitnému systému jednoduchšie rozhranie, ktoré nazvali VOTR. “Mojím cieľom bolo, aby som pri prihlasovaní na skúšku alebo pri zápise predmetov neuvidel už ani jedno vyskakovacie okno a nemusel nič hľadať v rozbaľovacích ponukách. Vývoj prvej verzie trval viac než rok, ale VOTR si hneď získal fanúšikov,” hovorí Tomáš Belan, pôvodný autor VOTR a bývalý študent FMFI UK, ktorý v súčasnosti pracuje v Google Zurich. “Za posledný týždeň použilo VOTR vyše 3000 používateľov, čo je takmer dvojnásobok oproti stavu pred rokom. A na rozdiel od AIS2 sa dá bez problémov používať aj na mobilných zariadeniach. Viac než polovica používateľov VOTR si teraz kontroluje termíny a prihlasuje sa na skúšky z mobilu,” hovorí Marek Šuppa, súčasný hlavný vývojár ŠVT.  Vývoj VOTR v kľúčovom momente podporil aj súčasný rektor UK, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vďaka jeho podpore a spolupráci s univerzitným Centrom informačných systémov je dnes zo študentského projektu oficiálne podporovaná celouniverzitná aplikácia.

Študenti zo ŠVT ale rýchlo prišli na to, že technológie z VOTRu je možné využiť aj ako univerzálne komunikačné rozhranie so systémom AIS2. “Vďaka tomu dnes dokážeme na niekoľko fakúlt priniesť moderný systém študentskej ankety, ktorý v systéme vyhľadá, ktoré predmety mal študent zapísané. A tiež môžeme našim budúcim študentom zjednodušiť život touto novou elektronickou prihláškou,” hovorí Tomáš Vinař. Všetky potrebné knižnice sú vyvíjané ako otvorené technológie, preto sa do vývoja môže zapojiť každý a aplikácie možno preniesť aj na iné fakulty a univerzity, ktoré systém AIS2 využívajú. 

“Sme radi, že máme schopných študentov, ktorí sú navyše ochotní sa zapojiť a viesť takéto projekty. Vďaka ich zápalu môžu na našej fakulte informačné technológie ľuďom život zjednodušovať namiesto toho, aby im ho komplikovali,” uzatvára Tomáš Vinař.

Fakultná elektronická prihláška: prihlaska.fmph.uniba.sk
VOTR: votr.uniba.sk
Otvorené projekty ŠVT: svt.fmph.uniba.sk github.com/fmfi-svt