UNICA Študentská konferencia 2020

Študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí by mali záujem aktívne participovať na konderencii za UK, sa môžu prihlásiť do 31.1.2020


23. 12. 2019 07.41 hod.
Od: Patrik Kmetek

Univerzita Komenského v Bratislave má na tejto konferencii reprezentovať 10 členný študentský tím zostavený zo študentov UK čo najvariabilnejšieho typu fakúlt.

Konferenciu organizuje UNICA Network a koná v dňoch 28.6-1.7.2020 na UNIVERSIDADAE NOVA DE LISBOA.

Administrátorom za Univerzitu Komenského je unica.dreamuniba.sk (Mgr. Ivana Dzúriková, administrátor OMV RUK)

Na webovej stránke konferencie sú k dispozícii všetky potrebné informácie k prihláseniu sa do výberového konania ako aj všetky potrebné, aktuálne dostupné informácie. 

Úlohy členov reprezentácie: 

 • absolvovanie programu prípravy a výberu v rámci zvolených tém pred konferenciou
 • reprezentácia Univerzity Komenského v Bratislave na konferencii
 • aktívna účasť v diskusných fórach konferencie a v práci na jej výstupoch
 • prezentácia výstupov konferencie na domácej univerzite po konferencii

Finančné krytie: 

 • cestovné náklady hradí UK (formou refundácie po konferencii)
 • ubytovanie, pobyt. náklady hradí hosťujúca univerzita
 • cestovné poistné a vreckové, príp. čiastočné cestovné náklady sú na svoje náklady 

Prihláška: elektronická prihláška
Súčasti prihlášky: 

 • motivačný list v angličtine (v rozsahu A5), v ktorom vysvetli, ktoré tri zvolené témy konferencie Ťa najviac oslovili a ich preferenciu zdôvodni
 • krátke video na web-kamere, digitálnom fotoaparáte, či telefóne v ktorom do 3 minút vlastnými slovami a v angličtine objasni prečo Ťa ponuka oslovila a ako chceš prispieť účasťou v reprezentácii UK na konferencii 

Podmienky účasti: 

 • štatút študenta UK v dennej forme magister/doktorand (v čase konania konferencie)
 • v čase konferencie schopnosť vecne a kreatívne diskutovať na zvolené témy
 • komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie
 • výborná znalosť anglického jazyka 

Kritériá výberu: 

 • zastúpenosť fakúlt UK
 • pokrytie všetkých sub-tém
 • úroveň komunikácie v anglickom jazyku
 • skúsenosti s medzinárodnými podujatiami a multikultúrnym prostredím
 • rečnícke schopnosti, účasť v debatných krúžkoch