Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK a Vedeckej rady FMFI UK (18.10.2021)

v pondelok 18.10.2021 o 15:00 hod. v Aule UK, vstup na pozvánky


13. 10. 2021 12.38 hod.
Od: Róbert Kysel

 

 

V pondelok 18.10.2021 o 15.00 hod. sa v aule UK

uskutoční slávnostné zasadnutie

Akademického senátu FMFI UK a Vedeckej rady FMFI UK

pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty.

Vstup na pozvánky.