AIESEC - BUDDY

Staň sa súčasťou projektu Educate Slovakia a buď BUDDY pre dobrovoľníkov z celého sveta!


13. 12. 2019 10.44 hod.
Od: webmaster

AIESEC in Comenius University hľadá aktívnych ľudí, ktorí sa stanú súčasťou projektu EDUCATE SLOVAKIA 2019 a prispejú tak k zlepšeniu povedomia o vete a rozvoji detí na základných a stredných školách na Slovensku.

EDUCATE SLOVAKIA je projekt zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Každoročne sa koná na základných a stredných školách po celom Slovensku a v roku 2020 sa bude konať 8. ročník.

Pozícia, na ktorú hľadáme možno práve teba je BUDDY pre zahraničných dobrovoľníkov nášho projektu, ktorý sa o nich bude starať v období realizácie projektu od 5.1. do 16.2.2020 

Práca, ktorú buddy vykonáva je nasledovná: 

 

  • vyzdvihovať dobrovoľníkov pri príchode na Slovensko a pomáhať im ubytovať sa
  • oboznamovať sa s miestnymi pomermi a systémami ako MHD, SIM-karty a pod.
  • sprevádzať ich v prvý deň do škôl
  • organizovať free-time aktivity
  • pravidelne mávať osobné stretnutia ohľadne ich spokojnosti na Slovensku a s projektom

Prečo byť buddym? 

Okrem času stráveného s našimi dobrovoľníkmi ti ponúkame možnosť rozvíjať si svoje mäkké zručnosti a to formou: 

 

  • tímovej práce s ostaními buddykmi a členmi AIESEC
  • príležitosti prezentovať pred publikom v rámci prípravného seminára pre dobrovoľníkov
  • naučiť sa dávať a brať konštruktívny feedback
  • zlepšovania sa v komunikačných zručností v rámci tímu a zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku
  • naučiť sa zvládať a riešiť náročné situácie a rýchlo reagovať na náhle zmeny

Výberový proces a príprava

Výberový proces prebieha cez osobný pohovor s členmi AIESEC zameraný na zistenie tvojej motivácie a jazykových zdatnosti. Pohovor sa dohoduje indiviudálne aby časovo vyhovoval tebe aj nám. 

Po úspešnom prejdení pohovorom ťa čaká spolu s ostanými uchádzačmi prípravný seminár na ktorom sa dozvieš všetky potrebné informácie ohľadne stážistov, projektu EDUCATE SLOVAKIA a našej organizácie AIESEC. 

Formulár na prihlásenie sa na pozíciu buddy