APVV Slovensko - Francúzsko 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.


03. 11. 2022 10.47 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 3.10.2022

Dátum uzavretia: 5.12.2022, 12:00 hod.

Zameranie a ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 5 300 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 650 EUR na kalendárny rok projektu.

Viac na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2022.html