Verejná habilitačná prednáška - Ing. Maroš Gregor, PhD. (19.9.2016)

v pondelok 19.9.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C


08. 09. 2016 10.29 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 19. septembra 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná habilitačná prednáška Ing. Maroša Gregora, PhD., pracovníka Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

„Príprava, modifikácia povrchov a štúdium biokompatibilných materiálov na báze hydroxyapatitu

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Fyzikálne vlastnosti MgB2 a supravodičov na báze železa 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.