Seminár z teoretickej informatiky - Michal Valko (22.9.2016)

vo štvrtok 22.9.2016 o 9:00 hod. v miestnosti M/213


19. 09. 2016 13.27 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Michal Valko

Názov: Sequential learning on graphs with limited feedback

Termín: 22.9.2016, 9:00 hod., M/213

Abstrakt:
In this talk, we investigate the structural properties of certain sequential decision-making problems with limited feedback (bandits) in order to bring the known algorithmic solutions closer to a practical use including, online influence maximization or sequential recommender systems. To address these structured settings, we can always ignore the graph and use known algorithms for multi-armed bandits. However, their performance scales unfavorably with the number of nodes N, which is undesirable when N means a thousand of sensors or a million of movies. We describe several graph bandit problems and show how to use their graph structure to design new algorithms with faster learning rates, scaling not with N but with graph-dependent quantities, often much smaller than N in real-world graphs. 


Michal Valko absolvoval magisterské štúdium informatiky na FMFI UK v Bratislave, doktorandské štúdium ukončil na University of Pittsburgh v oblasti machine learning a habilitáciu v sequential machine learning obhájil na École Normale Supérieure de Cachan. Od roku 2011 pôsobí ako vedecký pracovník v tíme SequeL na Francúzskom národnom inštitúte pre informatiku a aplikovanú matematiku - Inria. Hlavnou oblasťou jeho výskumu je machine learning, kde sa špecializuje na metódy, ktoré minimalizujú objem dát, ktoré treba poskytnúť algoritmom predtým, než začnú byť užitočné.

web:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2
rss:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2/rss.php