Môže sa robot vidieť v zrkadle ? (4.10.2016)

v utorok 4.10.2016 o 10:00 hod. v posluchárni C


14. 09. 2016 12.17 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD. 

Názov prednášky: Môže sa robot vidieť v zrkadle ?

Termín: 4.10.2016, 10:00 hod., poslucháreň C


Prednáška odznie v rámci podujatia Extrapolácie 2016