Projekty KEGA - podávanie záverečných správ

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.


07. 01. 2020 12.49 hod.
Od: Martina Sandanusová

Záverečné správ končiacich projektov KEGA v roku 2019

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2019, je povinný najneskôr do 171.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len potvrdenie o podaní správy (nie koncept a ani nie celú vytlačenú záverečnú správu). Potvrdenie s vygenerovaným kódom – identifikátorom o podaní správy musí byť opečiatkované a podpísané rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom vysokej školy, príp. fakulty a súčasne aj príslušným vedúcim riešiteľom daného projektu.

Viac na: https://www.minedu.sk/podavanie-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2019/

Termín odovzdania záverečných správ KEGA na CPP (F1-118) je 20.1.2020 do 14:00.

Je potrebné priniesť 2x potvrdenie o podaní správy a 1x vytlačenú záverečnú správu (z dôvodu archivácie vyplývajúcej z registratúrneho poriadku UK).


Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a pokračujúcich projektov za rok 2019:  https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020-a-pokracujucich-projektov-za-rok-2019/ https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2020/