Kontrolná etapa - zimný semester 2019/2020

pre študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia


15. 01. 2020 15.34 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v AIS-e  aj v indexe získané hodnotenia a dostavili sa na kontrolu indexu na študijné oddelenie.

Študenti (1.ročníka), ktorí v zimnom semestri nezískajú 20 kreditov, budú zo štúdia vylúčení v zmysle Študijného poriadku fakulty.