Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita

Jarným aprílovým číslom Našej univerzity vás oboznámime s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.


20. 04. 2016 09.33 hod.
Od: Naša univerzita

Významným podujatím na Univerzite Komenského bolo udelenie čestného titulu Doctor honoris causa profesorovi z Univerzity v Cambridge Juriyovi W. Wladimiroffovi - svetovému odborníkovi v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Stal sa tak 120. čestným doktorom UK. Čítajte na str. 5.

O tom, aké je to pôsobiť za katedrou, vám porozpráva hudobník a doktorand Filozofickej fakulty UK Samuel Tomeček na str. 13.

Absolventi Jesseniovej lekárskej fakulty UK zviditeľnili Slovensko i našu univerzitu na mape sveta. Viac na str. 14 - 15.

Má 87 rokov, z ktorých uplynulých 17 trávi v laviciach Univerzity tretieho veku UK. Jednu z najstarších študentiek UK Alexandru Trnovskú predstavujeme na str. 23.

O kritériách hodnotenia humanitných vied, ale i o najjasnejšom objekte na oblohe či o úspechu doc. Daniela Böhmera z Lekárskej fakulty UK čítajte v aprílovom čísle Našej univerzity.

Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - apríl 2016 (PDF súbor)