Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. (15.2.2016)

v pondelok 15.2.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C


08. 02. 2016 08.50 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 15. februára 2016 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Miroslava Grajcara, DrSc., pracovníka  Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave na tému:

"Heisenbergov princíp neurčitosti, kvantová superpozícia stavov, kvantová previazanosť - cesta k výnimočným elektronickým zariadeniam"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.