Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (30.1.2017)

v pondelok 30.1.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


19. 01. 2017 10.49 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 30. januára 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Tomáša Vinařa, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

„Pravdepodobnostné modely pre analýzu sekvencií

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Evolution of Genes and Genomes: Algorithms and Models  

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.