Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (25.1.2017)

v stredu 25.1.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


20. 01. 2017 10.32 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti:

Prednášajúci: Ing. Jakub Kaizer, PhD.

Názov: Stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov v Severnom Pacifiku: situácia po Fukušime

Termín: 25.1.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstrakt:
Havária v jadrovej elektrárni Fukušima Dai-ichi v roku 2011 viedla k značným únikom antropogénnych rádionukldiov do životného prostredia. Jednou z najviac ovplyvnených oblastí bol bezpochyby Severný Pacifik v ktorom sa obsah rádionuklidov zvýšil predovšetkým priamymi výpusťami rádioaktívnej vody a atmosférickou depozíciou. Napriek tomu, že celková koncentrácia dlhožijúcich rádionuklidov vo vodách Severného Pacifiku je na veľmi nízkej úrovni a teda nepredstavuje rádioekeologický problém, pochopenie jej distribúcie, ktorá bola narušená po fukušimskej havárii môže byť významné pre štúdie oceánov alebo klimatických zmien. Na seminári budú prezentované výsledky stanovenia koncentrácie vybraných dlhožijúcich rádionuklidov (3H, 14C, 129I, 137Cs, 239,240Pu) v západnej časti Severného Pacifiku.